تماس با ما

colorful-1974699.png
زبان

رویداد های آتی

  • 1st Austrian Symposium for Drama- and Theatre Therapy
    1st Austrian Symposium for Drama- and Theatre Therapy
    Goldegg
    Jan 06, 2022, 2:00 PM GMT+1 – Jan 09, 2022, 12:00 PM GMT+1
    Goldegg, Schloss Goldegg, Salzburg
در باره کنفرانس های آتی و فرصت های توسعه حرفه ایی بیشتر بدانید

Website translation provided by Shahriar Delavar 

رویداد های آتی